Vedtægter

Vedtægter for foreningen Copaceni.dk

Forside | Foreningens vedtægter | Videoklip fra skolen | Støtte-foredrag om Rumænien

§ 1
Navn

Foreningens navn er “Copaceni.dk”. Foreningen er stiftet 11-10-2010

§ 2
Formål

Foreningens formål er at hjælpe fattige skolebørn i Copaceni, Rumænien. Penge overføres til en konto tilhørende Asociatia Simion Balint Copaceni, hvis formål er at støtte fattig børn, så de kan få en god skolegang på Simion Balint skole i Copaceni. Sponsormidler fra ikke-medlemmer er velkomne. Direkte materiel støtte til børnene på skolen kan eventuelt formidles af søsterforeninger.

§ 3
Medlemmer

Enhver person og institution, der konstruktivt støtter foreningens formål, kan optages som medlem.

§ 4
Kontingent

Copaceni.dk har intet kontingent. Al økonomi udgøres af indskud på foreningens konto, og alle midler herfra går ubeskåret til Asociatia Simion Balint Copaceni. Kun de direkte udgifter ved pengeoverførsel må hæves på Copaceni.dk’s konto.

§ 5
Virtuel generalforsamling

Foreningen drives via hjemmesiden www.copaceni.dk, hvor en password-beskyttet medlemsdel udgør foreningens virtuelle generalforsamling, som således er stående.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Her skal alle aktiviteter løbende noteres og være til debat.
Her aftales den løbende administration af foreningen.
Her fremlægges ideer og udveksles synspunkter.
§ 6
Regnskab

Regnskabet føres direkte på www.copaceni.dk’s medlemsdel, så alle medlemmer løbende kan følge med og verificere regnskabet.

§ 7
Foreningens ophør

Beslutning om foreningens ophør kan tages af medlemmerne.
Et eventuelt overskud ved foreningens afvikling, der ikke anvendes i overensstemmelse med
foreningens formålsbestemmelse, skal anvendes til almennyttige formål.

Lukket for kommentarer